About us

SmartLOXS – Smart Logistics and Access
smartLOXS ontwikkelt, levert en onderhoudt producten voor de automatische identificatie, registratie, planning en sturing van personen, voertuigen en zendingen in logistieke (luchtvracht)ketens met het doel om geautoriseerde en geïdentificeerde toegang tot gebouwen en/of bedrijfsterreinen te realiseren en logistieke processen te beveiligen en te versnellen.
Zo gebruiken bijvoorbeeld vrijwel alle luchtvrachtafhandelaren op Schiphol Amsterdam Airport, de producten en diensten van SmartLOXS om dagelijks in totaal duizenden personen geautoriseerd toegang te verlenen tot hun bedrijfsterreinen, te routeren over de terreinen en om het logistieke proces te versnellen, vereenvoudigen en te beveiligen.

Over de oprichters
SmartLOXS BV is in 2004 opgericht door Cargonaut BV en 3BK Holding BV. SmartLOXS heeft twee aandeelhouders: Cargonaut BV 65% en 3BK Holding BV 35%.


Cargonaut BV verleent diensten op het gebied van informatie- en communicatie-technologie en e-commerce. Cargonaut richt zich met haar producten en diensten op de transportindustrie ter ondersteuning en verbetering van logistieke bedrijfsprocessen. Cargonaut BV is een 100% dochter van Royal Schiphol Group NV.


3BK Holding BV is een advies- en ontwikkelingsbureau’s, gericht op de logistieke dienstverlening. Core expertise is het vertalen van complexe markt- en procesbehoeften in toepasbare ICT oplossingen en de ontwikkeling of selectie van ICT toepassingen om daarmee de bedrijfsprocessen te kunnen verbeteren. Opdrachtgevers zijn veelal bedrijven werkzaam in de container en luchtvrachtlogistiek. 3BK Holding BV is een zelfstandige BV met één aandeelhouder.

Certificering – Informatiebeveiliging ISO 27001
De directie van smartLOXS heeft ervoor gekozen om het management van informatiebeveiliging in te richten volgens ISO 27001/ISO 27002 en in lijn met de relevante wet- en regelgeving. De uitvoering van de informatiebeveiliging is door de directie bekrachtigd en is vastgelegd in Informatiebeveiligingsbeleid. U vindt meer informatie onder Informatiebeveiliging.