Het systeem is door de opzet uiterst schaalbaar. Zo is een bedrijf dat slechts één kaartleeslocatie nodig heeft al klaar met een kaartlezer en een PC met Internetverbinding, terwijl aan bedrijven met meerdere terreinen op meerdere locaties een volledig geïntegreerd systeem kan worden aangeboden.

Iedere pasbeweging wordt centraal gecontroleerd. Een nieuw uitgegeven pas is direct geldig. Een pas, die wordt geblokkeerd, is direct ongeldig op alle pasleeslocaties. Pasbewegingen op uw terrein worden real-time weergegeven. Standaard wordt bij iedere pascontrole de pasfoto van de pasgebruiker op het scherm getoond. Bij een gedistribueerde systeemopzet is dit niet mogelijk.In de eerste plaats kan het beheer en onderhoud van software en centrale hardware volledig worden gericht op één locatie. Dit heeft tot gevolg dat installatie-, beheers- en onderhoudskosten tot een minimum kunnen worden beperkt. Software-installatie en -service op locatie is niet nodig. Locale (hardware)servers zijn niet nodig. U bespaart hierdoor dus aanzienlijk op uw interne IT-beheerskosten en op de servicekosten voor lokale soft- en hardware.


De databases en servers van SmartLOXS zijn ondergebracht in gecertificeerde datacenters. Door gebruik te maken van deze faciliteiten kan SmartLOXS voldoen aan de hoogste eisen ten aanzien van brand- en inbraakbeveiliging, continuïteit van de stroomvoorziening en continuïteit en bewaking van (Internet) verbindingen.


 


Iedere pastransactie wordt geverifieerd op de centrale servers. De pasgebruikersinformatie is gedeeltelijk opgenomen in de mifare kaart (de pas) en gedeeltelijk opgenomen in de centrale database. Dit betekent dat, indien een pas, op welke manier dan ook, gekopieerd of gemanipuleerd zou worden, dat de gebruiker van de valse pas toch geen doorgang zal krijgen. De gegevens in de database zullen namelijk afwijken van de gegevens in de pas. Pasfoto en eventuele biometrische informatie zullen niet overeenkomen met die van de indringer. Doordat het SmartLOXS systeem een real-time online centraal georiënteerd systeem is, kan de kaart nog steeds gebruikt worden zonder in te boeten op de veiligheid van het systeem. Dit is dus een wezenlijk verschil met systemen waarbij alle informatie in de kaart is geschreven en waarbij alleen een lokale controle op de kaart kan worden uitgevoerd.


Informatie over eigen pasgebruik of het pasgebruik op uw terrein is online en real time in te zien, vanaf iedere locatie met een Internet verbinding. Via https/SSL zorgen wij ervoor dat alle data, die via internet(browsers) wordt uitgewisseld goed is afgeschermd voor de buitenwereld.

SmartLOXS maakt gebruik van open standaarden zoals webservices, REST-API, web2.0. Voordeel voor de klant is dat zij niet gebonden is aan één leverancier, maar dat de services van Smartloxs in iedere (moderne) bedrijfsapplicatie zijn in te passen.


smartLOXS ontwikkelt, levert en onderhoudt producten voor de automatische identificatie, registratie, planning en sturing van personen, voertuigen en zendingen in logistieke (luchtvracht)ketens met het doel om geautoriseerde en geïdentificeerde toegang tot gebouwen en/of bedrijfsterreinen te realiseren en logistieke processen te beveiligen en te versnellen.
Zo gebruiken bijvoorbeeld vrijwel alle luchtvrachtafhandelaren op Schiphol Amsterdam Airport, de producten en diensten van SmartLOXS om dagelijks in totaal duizenden personen geautoriseerd toegang te verlenen tot hun bedrijfsterreinen, te routeren over de terreinen en om het logistieke proces te versnellen, vereenvoudigen en te beveiligen.

 De smart card binnen Nederland, die snel en veilig toegang geeft tot luchtvrachtterreinen

 De smart card voor europese landen, die snel en veilig toegang geeft tot luchtvrachtterreinen

 De smart card voor tijdelijke gebruikers, die snel en veilig toegang geeft tot luchtvrachtterreinen

Met de dataservice Smart-Viewer weet U wie er voor u staat!

Kenteken camera’s die snel en veilig toegang geeft tot luchtvrachtterreinen

Met smart-ENTRY legt u uw toegangsbeleid vast. Welke passen hebben toegang op welke procespunten?